ښوونه

تحصیلی بورسونه

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې ...

پاتې برخه...

تحصیلی بورسونه د آسیا بنسټ لخوا

د افغان ښځو لپاره یو لوی فرصت !! د آسیا بنسټ په ټول هیواد کې د افغان  ښځو لپاره ۲۱۶ تحصیلی  بورسونو وړاندې کوی تر څو وکولای شی د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو کی خپل لیسانس بشپړ کړي. په هغه صورت کی چی په ۱۳۹۴ او ...

پاتې برخه...

د "پروموټ" تحصیلي بورسونه

د دولتي او یا غیر دولتي ادارو ښځینه کار کوونکو لپاره په هندوستان کې د ماسټري په کچه د "پروموټ" تحصیلي بورسونه په هندوستان کې د ماسټري تحصیلی بورسونو لپاره هغو ښځینه مینه والو ته خبر ورکول کېږي چې لاندیني شرایط یې پوره کړي وي: ...

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې ...

پاتې برخه...