خبرونه

د بريالیتوب کیسی

پروموټ مشارکت "د بي – بي – سي لخوا د 2018 کال ترټولو هڅوونکو او اغېزناکو ښځو" په ډله کې آغلې نرګس ترکې ته د نوموړې د ټاکنې لپاره مبارکي وایي.

کابل، افغانستان – پروموټ مشارکت آغلې نرګس ترکې ته د نوموړې د لاسته راوړنې لپاره مبارکې وایي. که څه هم د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې (USAID) په مالي مرسته د پروموټ مشارکت په پروژه کې د آغلې ترکې ښکاره وړتیا او ژمنتیا ته پام،

پاتې برخه...

د مشارکت ائتلاف غړې په بدخشان ولایت له ښځو سره مرسته وکړه ترڅو د رأیه ورکوونکو په توګه نوم لیکنه وکړي

د یوه روښانه لرلید په لرلو سره چې د ۲۰۱۸ کال په ټاکنو کې د ښځو پراخ ګډون دی، مېرمن حسینه (چې مستعار نوم یې دی) د مشارکت د ښځو سیاسي ګډون له ائتلاف سره یوځای شوه. کله چې نوموړې مالومات ترلاسه کړل چې

پاتې برخه...

دایکندي په ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د قانون پلي کېدل

په ملي کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو قانون، د له وخته مخکې ودونو د ختمولو لپاره یوه مهم ګام بلل کیږي. خو د ودونو په اړه په پخوانیو اندونو او فرهنګي باورونو کې بدلون او په رښتیني توګه په

پاتې برخه...

د مشارکت بلاعوضه مرستې ترلاسه کوونکی بنسټ لامل شو ترڅو نجونې بیا ښوونځي ته لارې شي

د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکې نجوا (چې مستعار نوم یې دی) له یوې سترې ستونزې سره مخ وه: نجوا ډېره ښوونځي ته د تلو لېواله وه، خو یوه ډله هلکانو نوموړې ښوونځي د تګ پر مهال په لاره کې ځوروله، تر دې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...

محتوایات تر کار لاندې دي

محتوایات تر کار لاندې

پاتې برخه...