په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژه (WIE) یو کاري امر دی چې خپل کارونه د پروموټ تر چتر لاندې په دواړو خصوصي سکتور او د کاري ځواک پراختیا باندې متمرکز کړي دي. په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژه به له زرګونو ښځو ته د هغوی د مهارتونو، غږ پورته کولو او سرچینو په برخه کې مرسته او همکاري چمتو کړي څو د افغانستان د اقتصاد په پراختیا او د بې وزلۍ د کچې د راکمولو د موخو د تر لاسه کولو په برخه کې ونډه واخلي او همدارنګه د خدمتونو ترسره کولو، تعلیم او کاري چاپیریال تګ لارې تر خپلې اغیزې لاندې راولي څو په اقتصادي برخه کې د ښځو غوښتنو ته ځواب ووایي.

ډي ای آي په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې له لارې د ښځو شخصي سوداګریو (تشبثاتو) او هغه سوداګریو (تشبثاتو) سره چې ښځې پردندو ګماري، مرسته او همکاري کوي څو د نوموړو سوداګریو (تشبثاتو) د عوایدو د کچې لوړولو او پایښت لپاره خپل کارونه په غوره توګه ترسره کړي. د تخنیکي مرستو، د صنعت اړوند ځانګړو سوداګریزو مهارتونو روزنیزو پروګرامونو او بازارونو ته د لاس رسي ښه کول په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې (WIE) له مهمو او بنسټیزو چوپړتیاوو (خدمتونو) څخه دي چې د خصوصي سکتور د ودې د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوي دي. 

ډي ای آی د ښځينه دندو پلټونکو سره د مرستې او همکارې په موخه د هغولوستو ښځو سره چې عمر یي ۱۸ کاله او له هغي څخه پورته ویي د دندې اړونده سلا او مشورې، د کاري چاپیریال د مهارتونو پراختیا او د بازار له غوښتنې سره سم تخنیکي مهارتونو روزنیزو پروګرامونو له لارې د نوو او غوره دندو د موندلو په برخه کې مرسته او همکاري کوي چې نوموړې کار د تعلیمي، مسلکي او تخنیکي روزنیزو پروګرامونو د هغو سیمه ییزو چمتو کوونکو ادارو په ملګرتیا او همکارۍ او د روزنیزو او تحصیلي پروګرامونو د بورسونو لپاره  بودجې چمتو کولو له لارې شونی دی.  نوموړې پروژه د کار زده کړې، حرفوي زده کړو او پر دندو ګمارلو چوپړتیاوو (خدمتونو) په برخه کې چې ښځو ته د کاري تجربو د لاسته راوړلو، کار ګمارونکو ته د خپلو وړتیاوو ثابتولو او نوو او غوره دندو ترلاسه کولو فرصتونه برابروي، هم مرسته او همکاري کوي. همدارنګه په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژه (WIE) به شرکتونه وهڅوي څو د ښځو لپاره یو ښه کاري چاپیریال چمتو او برابر کړي.

د لا ډیرو معلوماتو لپاره www.promote-wie.com ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ