نجوا (با اسم مستعار) از ولسوالی کامه ولایت  ننگرهار با یک مشکل بزرگ مواجه بود: او بسیار علاقه مند رفتن به مکتب بود، ولی یک گروه از بچه ها وی را در مسیر رفتن به مکتب بسیار اذیت می کردند، تا اینکه نجوا و خانواده اش تصمیم گرفتند که بهتر است وی به مکتب نرفته و در خانه بماند. ولی نجوا میخواست تعلیم کسب کند، چنانچه اکنون او میگوید "اسلام روی تعلیم و آموزش هردو زن و مرد تأکید می وزد." نجوا همچنان میدانست که تعلیم بهتر او را قادر خواهد ساخت تا با جامعه خود کمک کند، ولی او و خانواده اش نمیدانستند که در مورد بچه های که وی را در مسیر رفتن به مکتب اذیت میکردند، چه کاری انجام دهند. تنها نجوا مورد آزار و اذیت قرار نگرفته بود. او تقریباً 20 تن از دختران دیگر می شناخت که به دلیل آزار و اذیت مکتب را رها کرده و خانه نیشن شده بودند.

خوشبختانه، نهاد آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA) وارد عمل شد تا به مشکلات دختران رسیدگی کند. نهاد آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA) یک نهاد کوچک جامعه مدنی و عضو بنیان گذار ائتلاف دسترسی به  تعلیم پروژه مشارکت می باشد. مشارکت برای اعضای ائتلاف های خود حمایت فراهم میکند تا ورکشاپهای آموزشی پیرامون مهارتهای دادخواهی را راه اندازی نمایند. نهاد آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA) در این برنامه های آموزشی اشتراک کرده و با حمایت کمک بلاعوض مشارکت، اندوخته های جدید شان را عملی می کنند.

این نهاد سریعاً دریافت که دختران با دو چالش جدی مواجه اند: کمبود معلمان زن و آزار و اذیت دختران حین رفتن به مکتب. جهت رسیدگی به چالش کمبود معلمان زن، نهاد آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA) با حمایت تیم دادخواهی و پالیسی مشارکت یک پرزنتیشنِ را پیرامون اهمیت داشتن معلمان زن در مکتب تهیه نمود. این نهاد یافته های دادخواهی شان طی این پرزنتیشن به ریاست معارف در یک زمان کاملاً مناسب یعنی در اواسط روند بازنگری روی تشکیلات مکاتب، ارائه نمود. با در نظرداشت معلومات ارائه شده از سوی نهاد آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA)، ریاست معارف طرح استخدام 33 تن معلمان جدید زن را روی دست گرفت.

برای رسیدگی به مسئله آزار و اذیت دختران حین رفتن به مکتب، رویکردِ متفاوت در کار بود. نهاد آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA) میدانست که برای حل این مسئله نیاز به کمک جامعه می باشد. فلهذا، این نهاد با بزرگان جامعه و ملا امامان دیدار کرد تا این مشکل جدی را که دختران با آن مواجه اند، برای شان شرح دهد. بعد از اینکه همه اشتراک کننده جلسه کاملاً مشکل را درک کرده و دانستند، تصمیم بر این شد که در نخست بزرگان و محاسن با والدین بچه های آزار دهنده صحبت کنند. در عین حال، ملا امامان در خطابه های روز جمعه در مورد اهمیت تعلیم دختران و حمایت را که دختران از سوی جامعه نیازمند آن اند، صحبت خواهند کرد.

خوشبختانه، صحبت ها با والدین و خطابه های ملا امامان تاثیرگذار بود! در نتیجه تلاش های دادخواهی یانهِ نهاد آموزش حقوق بشر برای زنان افغان (THRA)، 23 تن دختر در ولسوالی کامه توانستند دوباره به مکتب بروند. حالا دیگر نجوا میتوانست آزادانه آرزوهای تعلیمی خود را برآورده سازد. پدر نجوا افتخارگونه چنین اظهار داشت " من خرسندم که توانستم با دخترم کمکی کنم." در کُل، آقای شفیع الله سرمعلم مکتب در ولسوالی که اظهار داشت که " در رابطه به آزار و اذیت دختران در ولسوالی کامه، تغییری چشمگیری به میان آمده است" و وی شاهد افزایش تعداد شمولیت دختران در مکاتب بوده است.