پروموت مشارکت

برنامۀ پروموت بمثابه تعهد مشترک بین حکومت افغانستان و اداره توسعه­ بین المللی ایالات متحده آمریکا (USAID)، به هدف حفظ  دست آوردهای زنان افغان طی دهه گذشته هم چنان تجهیز نسل جدید زنان افغان با مهارت های رهبری طرح گردیده است تا آنها بتوانند در توسعه حکومتداری، جامعه مدنی و اقتصاد در افغانستان، سهم حیاتی را ایفاء نمایند. توانمندسازی 75000 زن از نتایج متوقعه این برنامه به شمار میرود.

مشارکت به مفهوم "همکاری" یا "اشتراک" در زبان دری و پشتو، یکی از پروژه­های پروموت بوده که به هدف ایجاد شبکۀ وسیعی متشکل از 5000 فعال مدنی انفرادی و 300 نهاد جامعه مدنی از 34 ولایت افغانستان، طرح و پی­ریزی گردیده است تا در راستای توانمندسازی و برابری زنان دادخواهی نماید. 

مقاصد:

  • ایجاد ائتلاف­های گسترده متشکل از نهاد های جامعه مدنی و  فعالین انفرادی در سطح ملی، ولایتی و محلی تا در راستای توانمند سازی و برابری زنان کار نمایند؛ 
  • تقویت مهارت­های دادخواهی برای برابری و توانمند سازی زنان؛
  • بلندبردن آگاهی و افزایش حمایت برای حقوق زنان در سراسر افغانستان؛

افزایش مؤثریت جامعه مدنی و حکومت افغانستان در راستای تدوین و تطبیق پالیسی ها، قوانین و مقررات مربوط به جندر. 

برای معلومات مزید، از طریق ذیل با مشارکت در تماس شوید:

هرات

کابل

مزار

جلال آباد

قندهار

0730700599

0730700600

07030700598

0730700596

0730700597